Wymiany

Objętość 24h
Thore-Exchange [Sponsorowane]
Switzerland
Malta
Belarus
USA
British Virgin Islands
USA
Europe
N/A
USA
United Kingdom
China
Indonesia
United Kingdom
Japan
Japan
Hong Kong
China
Japan
South Korea
China
China
Japan
Unknown
United Kingdom
Mexico
China
Spain
USA
South Korea
United Kingdom
Poland
Australia
Cayman Islands
South Korea
Netherlands
India
Brazil
Turkey
United Kingdom
United Kingdom
Argentina
Singapore
Russia
South Korea
China
Japan
USA
United Kingdom
Ireland
Turkey
Ukraine
Ukraine
Chile
United Kingdom
United Kingdom
AEX
Netherlands
China
United Kingdom
Netherlands
United Kingdom
Israel
Netherlands
Decentralized
Turkey
Poland
ISX
Iceland
Poland
*
Seychelles
*
South Korea
*
Japan
*
Singapore
*
Singapore
*
Hong Kong

* Całkowita objętość na tej wymianie jest wykluczona ze wszystkich naszych agregacja.