Razmjene

24h Volumen
Thore-Exchange [Sponzorirano]
Switzerland
Malta
Belarus
Hong Kong
USA
Europe
N/A
USA
United Kingdom
China
Indonesia
United Kingdom
Japan
Japan
China
South Korea
China
China
Japan
United Kingdom
Mexico
Spain
USA
South Korea
United Kingdom
Cayman Islands
South Korea
Netherlands
India
Turkey
United Kingdom
United Kingdom
Argentina
Singapore
Russia
South Korea
Japan
Ireland
Turkey
Ukraine
Ukraine
United Kingdom
Netherlands
Israel
Netherlands
ISX
Iceland
China
*
Seychelles
*
Japan
*
Singapore
*
Singapore

* Ukupni volumen na ovoj burzi isključen je iz svih naših agregacija.