OKB Token 价格

OKB
$ 43.18 1.68%
EUR 40.63( +2.70% )
BTC 0.00159744( -0.25% )
市值
$ 2.59 B
低 - 高 [24H]
$ 43.18 - $ 43.23
音量 [24 小时]
$ 135K
Cur - 最大供应量
60.00 M - 300.00 M
7 1

OKB Token 今日价格历史图表:

相对强弱指数 (14)
CCI (20)
MACD (12, 26, 9)
随机快速 (14)
终极振荡器 (7, 14, 28)
威廉姆斯百分比范围 (14)
动量 (10)
柴金 A/D 振荡器 (3, 10)
SMA (10)
EMA (10)
SMA (20)
EMA (20)
SMA (30)
EMA (30)
SMA (50)
EMA (50)
SMA (100)
EMA (100)
SMA (200)
EMA (200)
ATH (几天前,%% 下降)
最大回撤
获胜天数
历史排名
投资回报率 3 个月
投资回报率 6 个月
投资回报率 12 个月
波动率 3mo
波动率 6mo
波动率 12 个月
夏普比率 3mo
夏普比率 6mo
夏普比率 12 个月
社会指标
脸书喜欢 19K
推特追随者 728K
Reddit 用户 6,637
Reddit 活跃用户 7
42
类型
Coin
预挖
流动性
资金流入/流出 OKB Token 在过去 24 小时内
OKB Token 每次交换价格
交换
24 小时成交量
价格
$ 125K
$ 43.18
$ 125K
USDT 42.90
$ 8,089
$ 42.75
$ 4,156
USDT 43.17
$ 3,933
฿ 0.00159310
* 从聚合中排除
OKB 每种货币的价格
货币
24 小时成交量
价格
$ 130K
USDT 42.90
$ 125K
USDT 42.90
$ 4,156
USDT 43.17
BTC
$ 3,933
฿ 0.00159744
$ 3,933
฿ 0.00159310
* 从聚合中排除