OKB Token 价格

OKB
$ 42.73 -0.19%
EUR 38.76( -1.12% )
BTC 0.00062244( -2.30% )
市值
$ 2.56 B
低 - 高 [24H]
$ 42.49 - $ 43.28
音量 [24 小时]
$ 485K
Cur - 最大供应量
60.00 M - 300.00 M
7 1

OKB Token 今日价格历史图表:

相对强弱指数 (14)
CCI (20)
MACD (12, 26, 9)
随机快速 (14)
终极振荡器 (7, 14, 28)
威廉姆斯百分比范围 (14)
动量 (10)
柴金 A/D 振荡器 (3, 10)
SMA (10)
EMA (10)
SMA (20)
EMA (20)
SMA (30)
EMA (30)
SMA (50)
EMA (50)
SMA (100)
EMA (100)
SMA (200)
EMA (200)
ATH (几天前,%% 下降)
最大回撤
获胜天数
历史排名
投资回报率 3 个月
投资回报率 6 个月
投资回报率 12 个月
波动率 3mo
波动率 6mo
波动率 12 个月
夏普比率 3mo
夏普比率 6mo
夏普比率 12 个月
社会指标
脸书喜欢 19K
推特追随者 728K
Reddit 用户 6,899
Reddit 活跃用户 14
42
类型
Coin
预挖
流动性
资金流入/流出 OKB Token 在过去 24 小时内
OKB Token 每次交换价格
交换
24 小时成交量
价格
$ 480K
$ 42.72
$ 480K
USDT 42.23
$ 7,762
$ 42.48
$ 4,196
USDT 42.21
$ 3,566
฿ 0.00062200
* 从聚合中排除
OKB 每种货币的价格
货币
24 小时成交量
价格
$ 482K
USDT 42.24
$ 480K
USDT 42.23
$ 4,196
USDT 42.21
BTC
$ 3,566
฿ 0.00062244
$ 3,566
฿ 0.00062200
* 从聚合中排除