WinToken ราคา

WIN
$ 0.00007026 -5.47%
EUR 0.00006546( -2.66% )
GBP 0.00005646( -2.53% )
มูลค่าตลาด
-
ต่ำ - สูง [24H]
$ 0.00007010 - $ 0.00007321
ฉบับ [24H]
$ 188K
Cur - อุปทานสูงสุด
0 - (infinite)
0 0

WinToken ราคาวันนี้ & แผนภูมิประวัติศาสตร์:

อาร์เอสไอ (14)
ซีซีไอ (20)
MACD (12, 26, 9)
สุ่มเร็ว (14)
สุดยอดออสซิลเลเตอร์ (7, 14, 28)
ช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์ (14)
โมเมนตัม (10)
Chaikin A/D ออสซิลเลเตอร์ (3, 10)
SMA (10)
แม่ (10)
SMA (20)
แม่ (20)
SMA (30)
แม่ (30)
SMA (50)
แม่ (50)
SMA (100)
แม่ (100)
SMA (200)
แม่ (200)
ATH (วันที่แล้ว ลดลง %%)
เบิกสูงสุด
วันที่ชนะ
อันดับประวัติศาสตร์
ROI 3 เดือน
ROI 6 เดือน
ROI 12 เดือน
ความผันผวน 3mo
ความผันผวน 6 เดือน
ความผันผวน 12 เดือน
อัตราส่วนความคมชัด 3mo
อัตราส่วนความคมชัด 6mo
อัตราส่วนความคมชัด 12 เดือน
อันดับ
-
พิมพ์
Coin
Premined
ไม่
สภาพคล่อง
WinToken (WIN) ข่าว
แสดงมากขึ้น
กำลังโหลด...
WinToken ราคาต่อการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
24H VOLUME
ราคา
$ 178K
$ 0.00007025
$ 178K
USDT 0.00006984
$ 0
$ 0
$ 0
₹ 0.0075
$ 13
$ 0.00027151
$ 13
USDT 0.00026992
$ 12K
$ 0.00007033
$ 12K
USDT 0.00006992
* ไม่รวมอยู่ในการรวมกลุ่ม
WIN ราคาต่อสกุลเงิน
สกุลเงิน
24H VOLUME
ราคา
$ 190K
USDT 0.00006984
$ 178K
USDT 0.00006984
$ 13
USDT 0.00026992
$ 12K
USDT 0.00006992
INR
$ 0
₹ 0.0074
$ 0
₹ 0.0075
* ไม่รวมอยู่ในการรวมกลุ่ม