18 สกุลเงินคำสั่ง

อันดับ ชื่อ ราคา มูลค่าตลาด ปริมาณ ซื้อขาย สัญญาณ
- US Dollar logo
US Dollar [USD]
Mkt Cap $14.22 T ปริมาณ $126.60 M
$1.000฿ 0.00003558 $14.22 T $126.60 M $ 126.60 M 0.00%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Euro logo
Euro [EUR]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $5.89 M
$0฿ 0.00003820 $0 $5.89 M € 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Australian Dollar logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $1.36 M
$0฿ 0.00002338 $0 $1.36 M A$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- British Pound logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $225K
$0฿ 0.00004478 $0 $225K £ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Canadian Dollar logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $0
$0฿ 0 $0 $0 C$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Japanese Yen logo
Japanese Yen [JPY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $70.09 M
$0฿ 0.00000025 $0 $70.09 M ¥ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Nigerian Naira logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $764K
$0฿ 0.00000005 $0 $764K ₦ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Indian Rupee logo
Indian Rupee [INR]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $8.18 M
$0฿ 0.00000034 $0 $8.18 M ₹ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Brazilian Real logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $1.24 M
$0฿ 0.00000709 $0 $1.24 M R$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Indonesian Rupiah logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $4.51 M
$0฿ 0.00000001 $0 $4.51 M Rp 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Russian Ruble logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $18K
$0฿ 0.00000047 $0 $18K р 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- South Korean Won logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $643.60 M
$0฿ 0.00000003 $0 $643.60 M ₩ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Chinese Yuan logo
Chinese Yuan [CNY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $22
$0฿ 0 $0 $22 ¥ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- South African Rand logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $2.81 M
$0฿ 0.00000182 $0 $2.81 M R 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Thai Baht logo
Thai Baht [THB]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $0
$0฿ 0 $0 $0 ฿ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Polish Zloty logo
Polish Zloty [PLN]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $161K
$0฿ 0.00000842 $0 $161K zł 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Mexican Peso logo
Mexican Peso [MXN]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $3.60 M
$0฿ 0.00000202 $0 $3.60 M $ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Turkish Lira logo
Turkish Lira [TRY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $9.18 M
$0฿ 0.00000170 $0 $9.18 M TL 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ