BnBX Coin 价格

BNBX
$ 0.090 9.09%
EUR 0.080( +2.06% )
BTC 0.00000128( 0.00% )
市值
-
低 - 高 [24H]
$ 0 - $ 0.090
音量 [24 小时]
$ 1
Cur - 最大供应量
0 - (infinite)
0 0

BnBX Coin 今日价格历史图表:

相对强弱指数 (14)
CCI (20)
MACD (12, 26, 9)
随机快速 (14)
终极振荡器 (7, 14, 28)
威廉姆斯百分比范围 (14)
动量 (10)
柴金 A/D 振荡器 (3, 10)
SMA (10)
EMA (10)
SMA (20)
EMA (20)
SMA (30)
EMA (30)
SMA (50)
EMA (50)
SMA (100)
EMA (100)
SMA (200)
EMA (200)
ATH (几天前,%% 下降)
最大回撤
获胜天数
历史排名
投资回报率 3 个月
投资回报率 6 个月
投资回报率 12 个月
波动率 3mo
波动率 6mo
波动率 12 个月
夏普比率 3mo
夏普比率 6mo
夏普比率 12 个月
-
类型
Coin
预挖
流动性
BnBX Coin 每次交换价格
交换
24 小时成交量
价格
$ 1
$ 0.086
$ 1
$ 0.090
$ 1
฿ 0.00000128
$ 0
WAVES 0.033
BNBX 每种货币的价格
货币
24 小时成交量
价格
USD
$ 1
$ 0.090
$ 1
$ 0.090
BTC
$ 1
฿ 0.00000128
$ 1
฿ 0.00000128
$ 0
WAVES 0.033
$ 0
WAVES 0.033