18 สกุลเงินคำสั่ง

อันดับ ชื่อ ราคา มูลค่าตลาด ปริมาณ ซื้อขาย สัญญาณ
- US Dollar logo
US Dollar [USD]
Mkt Cap $14.22 T ปริมาณ $102.58 M
$1.000฿ 0.00001566 $14.22 T $102.58 M $ 102.58 M 0.00%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Euro logo
Euro [EUR]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $56.26 M
$0฿ 0.00001665 $0 $56.26 M € 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Australian Dollar logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $3.09 M
$0฿ 0.00001002 $0 $3.09 M A$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- British Pound logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $354K
$0฿ 0.00001940 $0 $354K £ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Canadian Dollar logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $0
$0฿ 0 $0 $0 C$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Japanese Yen logo
Japanese Yen [JPY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $110.77 M
$0฿ 0.00000010 $0 $110.77 M ¥ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Nigerian Naira logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $664K
$0฿ 0.00000001 $0 $664K ₦ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Indian Rupee logo
Indian Rupee [INR]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $539K
$0฿ 0.00000020 $0 $539K ₹ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Brazilian Real logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $34.46 M
$0฿ 0.00000298 $0 $34.46 M R$ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Indonesian Rupiah logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $4.97 M
$0฿ 0.00000000 $0 $4.97 M Rp 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Russian Ruble logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $0
$0฿ 0 $0 $0 р 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- South Korean Won logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $301.60 M
$0฿ 0.00000001 $0 $301.60 M ₩ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Chinese Yuan logo
Chinese Yuan [CNY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $143
$0฿ 0 $0 $143 ¥ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- South African Rand logo
Mkt Cap $0 ปริมาณ $3.94 M
$0฿ 0.00000080 $0 $3.94 M R 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Thai Baht logo
Thai Baht [THB]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $0
$0฿ 0 $0 $0 ฿ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Polish Zloty logo
Polish Zloty [PLN]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $266K
$0฿ 0.00000381 $0 $266K zł 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Mexican Peso logo
Mexican Peso [MXN]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $14.16 M
$0฿ 0.00000092 $0 $14.16 M $ 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ
- Turkish Lira logo
Turkish Lira [TRY]
Mkt Cap $0 ปริมาณ $131.21 M
$0฿ 0.00000047 $0 $131.21 M TL 0 0%
ซื้อขาย สัญญาณ