Hur och var man kan köpa Agrolot (AGLT) En enkel steg-för-steg-guide

Avatar

Publicerad

Enligt analytiker bidrar jordbruksverksamheten med cirka 25 % av den globala BNP och ökar kontinuerligt. Industrin rankas i topp bland de makroekonomiska sektorerna i de flesta industriländerna när det gäller produktionsvärde och investeringsvolym.

Mängden handel med jordbruksprodukter över hela världen förutspås växa stadigt under det kommande decenniet. Som ett resultat kommer handelns inflytande på livsmedelsförsörjningens nivå och karaktär i alla delar av världen att växa.

Globaliseringen påverkar också jordbruket. På grund av den ökande öppenheten på globala marknader kan även små och medelstora företag självständigt rekrytera kunder från andra länder och ingå produktleveransavtal med dem, men de är också utsatta för ökande ekonomiska risker.

Trots utsikterna till direkt handel står små och medelstora företag inför en mängd olika utmaningar, såsom kravet på en grundlig förståelse av internationell lagstiftning och handelsnormer; kravet på lämpliga experter på hög nivå, såsom advokater och internationella ekonomer. Dessutom är inköpspriserna för mellanhänder höga och låga tillverkningskapacitet, vilket skulle möjliggöra storskalig produktion och leverans till utomeuropeiska marknader; På grund av byråkratin är det omöjligt att sälja saker snabbt.


<<Köp Agrolot>>

Om Agrolot

Agrolot-projektet är ett decentraliserat B2B-nätverk för att sälja jordbruksgrödor och livsmedel, och det genomför för närvarande en insamlingskampanj med hjälp av Blockchain-teknik och smarta kontrakt.

Registrerade producenter och köpare kommer att kunna ingå smarta kontrakt, genomföra utbytestransaktioner, kommunicera tillhörande information och följa fluktuationerna i matpriserna över hela världen.

Plattformens eget mynt, OFIR (Operative Food International Register), använder smarta kontraktsteknologier. Valutan kommer att användas för att lösa tvister mellan användare. Varje produkttyp kommer att kategoriseras i registret och bedömas i OFIR.


<<Köp Agrolot>>

Vad är Agrolot [AGLT]?

AGROLOT är en världsomspännande B2B-marknadsplats för jordbruks- och livsmedelsrelaterad handel. Alla användare, när som helst och från vilken plats som helst, kommer att kunna byta eller förvärva föremål på internationella marknadsplatser med en smartphone, utan att behöva oroa sig för logistik, lastsäkerhet eller ekonomisk förlust.

<<Köp Agrolot>>

Vem är grundaren av Agrolot [AGLT]?

Alex Filin är verkställande direktör för Agrolot. Vitaliy Melnyk är Chief Technical Officer och Alex Makarov fungerar som Business Development Manager på Agrolot.

Alex Filin har studerat vid Odessa National Academy of Food Technologies och tagit en kandidatexamen inom området livsmedelsekonomi.

Vitaliy Melnyk har arbetat inom blockchain sedan 2012, byggt gruvgårdar, handlat kryptovalutor på börser.<<Köp Agrolot>>

Vad gör Agrolot unik?

AGROLOT kommer att göra det möjligt för små och medelstora bönder och kunder att nå ömsesidigt fördelaktiga överenskommelser från var som helst i världen. Dessutom säkerställer vi säkerhet och tillförlitlighet med hjälp av smarta kontrakt, samt säkerhet och transport av föremål till deras destination genom pålitliga partners. Dess huvudsakliga syfte är att koppla samman tillverkare och kunder direkt, förbi den långa kedjan av mellanhänder.

Lättheten att göra affärer genom att använda ett smart kontrakt, såväl som försäkran om att de genomförs. Det gynnar alla deltagare vad gäller effektivitet och ekonomi. Det möjliggör blockchain-baserad transaktionssäkerhet och transparens. Producenterna ges chansen att marknadsföra sina produkter så lönsamt som möjligt överallt och när som helst.

Köpare kan köpa varor i önskad kvantitet och kvalitet direkt från tillverkaren.

På grund av användningen av smarta kontrakt blir nätverket garantin för utbytet mellan de två enheterna.


<<Köp Agrolot>>

Var kan man köpa Agrolot [AGLT]?

Agrolot AGLT är tillgängligt på Binance Exchange-plattformen. Om du funderar på att köpa Agrolot AGLT kan du gå till Binance-webbplatsen och börja byta AGLT-mynt.

<<Köp Agrolot>>

Vanliga frågor

Är det möjligt att köpa AGLT kontant?

Nej. Agrolot är för närvarande inte tillgängligt för köp med fiat-valutor på någon av de börser som stöds. Du kan dock köpa Bitcoin med fiatvaluta och sedan konvertera den till Agrolot.

Vilken typ av token är AGLT?

AGLT är ett verktygstoken.

Kommer AGrolot-plattformen att bränna AGLT-tokens?

Ja. De kommer att börja bränna tokens efter att ha lanserat AGLT för handel.

På vilka faktorer beror priset på AGLT?

In- och utflöden av börser, tekniska och fundamentala förändringar, nyhetscykeln och det övergripande ekonomiska klimatet är alla variabler som påverkar Agrolots pris och börsvärde.

<<Köp Agrolot>>

Agrolots officiella webbplats – https://www.agrolot.io/en

Agrolot Twitter – https://twitter.com/@agrolot
Kryptopriser idag:

Trend