Avatar

Opublikowany

włączony

W przypadku po?yczki oprocentowanej na 0% Liquity jest zdecentralizowanym systemem po?yczkowym opartym na Ethereum. Po?yczki sp?acane s? w LUSD, czyli stablecoinie powi?zanym z dolarem ameryka?skim, a zabezpieczenie jest wymagane tylko w wysoko?ci 110 procent kwoty po?yczki.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Co to jest p?ynno?? USD [LUSD]?

Celem tej witryny jest edukowanie u?ytkowników na temat Protoko?u Liquity i dostarczanie podstawowych informacji.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu p?ynów w USD (liquity w USD)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety Liquity USD, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Krok 3: Kup p?ynno?? USD

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz zamieni? swoje BTC na kryptowalut? Liquity USD. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety Liquity USD w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Jak kupi? Liquity USD (Liquity USD) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup Liquity USD jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka z?otych Liquity, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Jak kupi? p?ynno?? USD [LUSD] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przeliczy? na Liquity USD.

We? nast?puj?cy ?w Liquity USD:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Liquity USD.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na Liquity USD.

Jak kupi? p?ynno?? USD [LUSD] za pomoc? PayPal?

Mo?esz równie? wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety Liquity USD. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma metody kupowania Liquity USD bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przela? swoje monety BTC na Liquity USD.

Jak kupi? p?ynno?? USD [LUSD] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak Liquity USD. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? p?ynno?? w USD [LUSD] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu Liquity USD jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Jak kupi? p?ynno?? USD [LUSD] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Liquity USD. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na Liquity USD.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

W jaki sposób platforma ratuje traderów przed cyberz?o?liwymi incydentami?

Systematyczne wdra?anie Liquity pozwoli?o mu dzia?a? bez interwencji cz?owieka. Umowy nie mog? by? zmieniane ani aktualizowane, nikt nie ma jednoznacznego dost?pu do informacji.

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów Liquity USD [LUSD]?

Posiada w obiegu 719 446 095 tokenów LUSD.

<<Kup p?ynno?? USD [LUSD] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne