Avatar

Opublikowany

włączony

Kiedy IoTeX zosta? za?o?ony w 2017 roku jako projekt open-source, jego celem by?o wzmocnienie otwartej ekonomii dla maszyn.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Co to jest IoTeX [IOTX]?

Urz?dzenia inteligentnego domu do autonomicznych samochodów s? obs?ugiwane przez IoTeX, zdecentralizowany szkielet ekonomiki maszyn.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu IoTeX [IOTX]

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety IOTX, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Krok 3: Kup IOTX

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? IOTX. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety IOTX w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Jak kupi? IoTeX (IOTX) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup IoTeX-a jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka stIOTX, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Jak kupi? IoTeX [IOTX] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na IoTeX.

We? nast?puj?cy stIOTX:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje IoTeX.
  • Na koniec przekonwertuj swój Bitcoin lub Ethereum na IoTeX.

Jak kupi? IoTeX [IOTX] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety IOTX. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? IOTX bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do IOTX.

Jak kupi? IoTeX [IOTX] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak IOTX. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? IoTeX [IOTX] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu IOTX jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Jak kupi? IoTeX [IOTX] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? IoTeX. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na IOTX.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje ten system?

Jednym z g?ównych celów IoTeX jest ochrona prywatno?ci klientów i transakcji. Podpisy dzwonka i symbol p?atno?ci, który ukrywa adres odbiorcy to dwa przyk?ady.

Jaka jest ?rednia liczba obiegu IoTeX [IOTX]?

Obecnie w obiegu znajduje si? 9 644 304 442 IOTX, z maksymaln? ilo?ci? 10 000 000 000 IOTX wyznaczon? na marzec 2021 r.

<<Kup IoTeX [IOTX] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne