Avatar

Opublikowany

włączony

Próbuj?c zmaksymalizowa? zyski dla akcjonariuszy DeFi, post?puj?c zgodnie z ulepszeniami opisanymi w programie aktualizacji znanym jako YIP-8, zostanie on uruchomiony w lipcu 2020 r.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Co to jest DFI.Money [YFII]?

DFI.MONEY zasadniczo s?u?y temu samemu celowi, co yearn.finance na rynku DeFi, ale z pewnymi unikalnymi funkcjami i przepisami dotycz?cymi protoko?ów.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu DFI.Money [YFII]

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety YFII, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Krok 3: Kup YFII

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? YFII. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety YFII w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? si? nimi, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Jak kupi? DFI.Money (YFII) przy u?yciu ró?nych metod?

Zakup DFI.Money jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka stYFII, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Jak kupi? DFI.Money [YFII] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na DFI.Money.

We? nast?puj?ce StYFII:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje DFI.Money.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na DFI.Money.

Jak kupi? DFI.Money [YFII] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety YFII. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? YFII bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do YFII.

Jak kupi? DFI.Money [YFII] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby zdoby? altcoin, taki jak YFII. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? DFI.Money [YFII] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu YFII jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Jak kupi? DFI.Money [YFII] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? DFI.Money. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na YFII.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Na razie DFI.MONEY twierdzi, ?e zawsze b?dzie niezmienna liczba 40 000 tokenów dla YFII.

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów DFI.Money [YFII]?

W obiegu jest 40 000 YFII i wszystkie s? tokenami ERC-20.

<<Kup DFI.Money [YFII] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne