Avatar

Opublikowany

włączony

Jest opisywany jako prywatna, autonomiczna kryptowaluta z wolnym oprogramowaniem przez jej twórców jako Bytecoin (BCN). Szybkie, anonimowe i nieodwracalne transakcje s? g?ównym celem projektu.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Co to jest Bytecoin [BCN]?

Bytecoin zapewnia, ?e jest to pierwsza inicjatywa, w której wykorzystano system CryptoNote.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Bytecoin (BCN)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety BCN, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Krok 3: Kup BCN

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? BCN. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety BCN w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? si? nimi, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Jak kupi? Bytecoin (BCN) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup Bytecoina jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka stBCN, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Jak kupi? Bytecoin [BCN] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na Bytecoin.

We? nast?puj?cy stBCN:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Bytecoin.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na Bytecoin.

Jak kupi? Bytecoin [BCN] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety BCN. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? BCN bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do BCN.

Jak kupi? Bytecoin [BCN] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak BCN. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? Bytecoin [BCN] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu BCN jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Jak kupi? Bytecoin [BCN] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Bytecoin. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na BCN.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Audytowalne portfele, które rzekomo umo?liwiaj? bezpieczne, publicznie widoczne transfery, oraz Blockchain Gateways, które ??cz? ksi?g? Bytecoin z innymi blockchainami, to dwa ostatnie ulepszenia technologii Bytecoin.

Jaka jest ?rednia liczba obiegów Bytecoina [BCN]?

Poda? w obiegu wynosi 184 066 828 814 BCN; maksymalna poda? to 184 470 000 000 monet BCN. Ta kryptowaluta ma ograniczon? ilo??.

<<Kup Bytecoin [BCN] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne