Avatar

Opublikowany

włączony

Platforma BitShares jest zarz?dzana przez zdecentralizowany autonomiczny biznes (DAC), daj?c posiadaczom tokenów BTS kontrol? nad przysz?o?ci? sieci i funkcjami, które nale?y uwzgl?dni? w nast?pnej kolejno?ci.

Opiera si? na Graphene, technologii blockchain o otwartym kodzie ?ród?owym, która mo?e obs?ugiwa? do 100 000 transakcji na sekund? (TPS), dzi?ki czemu jest szybsza ni? po??czone karty MasterCard i VISA.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Co to s? BitShares [BTS]?

BitShares to zdecentralizowana platforma, której celem jest stworzenie bardziej wydajnej ogólno?wiatowej sieci p?atniczej. Jest szeroko stosowany do bezpiecznej wymiany kryptowalut bez potrzeby po?redników.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu udzia?ów BitShare (BTS)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety BTS, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Krok 3: Kup BTS

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? BTS. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety BTS w swoim portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Jak kupowa? BitShares (BTS) za pomoc? ró?nych metod?

Zakup BitShares jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Jak kupi? BitSharess (BTS) za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na BitShares.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Etherium na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Etherium na gie?d? kryptowalut, która akceptuje BitShares.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Etherium na BitShares.

Jak kupi? BitShares BTS] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety BTS. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma metody kupowania BTS bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do BTS.

Jak kupi? BitShares [BTS] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak BTS. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? BitShares [BTS] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu BTS jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Jak kupi? BitShares [BTS] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? BitShares. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na BTS.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuj? BitShares?

Sie? BitShares jest zabezpieczona za pomoc? specjalnego procesu konsensusu delegowanego dowodu udzia?u (DPoS). Ta metoda ??czy ?wiadków i zdecentralizowane mechanizmy g?osowania, aby zapewni? bardziej demokratyczny mechanizm konsensusu, który minimalizuje negatywne konsekwencje centralizacji.

Gdzie mo?na kupi? BitShares BTS?

Je?li szukasz gie?dy do zakupu BitShares, najlepsze gie?dy kryptowalut do wykorzystania w tej chwili to Binance, Huobi Global i HitBTC.

<<Kup BitShares [BTS] teraz>>
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne