Avatar

Opublikowany

włączony

Platforma Badger DAO to arena wspó?pracy, na której programi?ci, znani jako Badge Builders, mog? wspó?pracowa?, aby doda? Bitcoin jako zabezpieczenie do jak najwi?kszej liczby ?a?cuchów bloków. Za ka?d? implementacj? programista mo?e otrzyma? procent op?at, a tak?e tokeny BADGER za po?rednictwem puli wyszukiwania programistów. 3 grudnia 2020 r. wystartowa? mainnet.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Co to jest Badger DAO[ BADGER]?

Badger DAO to zdecentralizowana, zautomatyzowana organizacja typu open source, która koncentruje si? na tworzeniu produktów i infrastruktury, dzi?ki którym korzystanie z Bitcoin (BTC) jako zabezpieczenia na wielu platformach inteligentnych kontraktów jest tak proste, jak to tylko mo?liwe.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Badger DAO (BADGER)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? Badger DAO, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Krok 3: Kup BADGER

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? BTC na kryptowalut? Badger DAO. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje Badger DAO w swoim portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy ich potrzebujesz.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Jak kupi? Badger DAO (BADGER) przy u?yciu ró?nych metod?

Zakup Badger DAO jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Jak kupi? Badger DAO [BADGER] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na Badger DAO.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Badger DAO.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na Badger DAO.

Jak kupi? Badger DAO[BADGER] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? Badger DAO. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? Badger DAO bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do BADGER.

Jak kupi? Badger DAO[BADGER] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Tak jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby zdoby? altcoin, taki jak BADGER. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) gloBADGERly.

Jak kupi? Badger DAO [BADGER] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu Badger DAO jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Jak kupi? Badger DAO[BADGER] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Badger DAO. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na BADGER.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jak bezpieczna jest sie? Badger DAO?

Podczas wst?pnego audytu inteligentnych kontraktów Badger DAO przez zespó? audytowy Zokyo nie wykryto ?adnych powa?nych usterek.

Badger DAO utworzy?o rad? doradcz? ds. bezpiecze?stwa sk?adaj?c? si? z hakerów w bia?ych kapeluszach, która regularnie ocenia ?rodowisko projektu. Badger DAO zamierza równie? stworzy? zach?ty dla recenzentów publicznych, a tak?e uruchomi? program bug bounty.

Gdzie mo?na kupi? BORSA?

Je?li szukasz miejsca do zakupu Badger DAO, Binance, OKEx, Huobi itp. s? teraz wiod?cymi gie?dami kryptowalut do handlu akcjami Badger DAO.

<<Kup Badger DAO[BADGER] teraz>>
Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne