Avatar

Opublikowany

włączony

Axie Infinity to gra handlowa i bitewna oparta na blockchain, w której uczestnicy s? w?a?cicielami i zarz?dzaj? cz??ci? firmy.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Co to jest Axie Infinity[AXS]?

Axie Infinity to gra, która pozwala graczom zbiera?, produkowa?, hodowa?, walczy? i handlowa? zwierz?tami opartymi na tokenach, znanymi jako Axies. Zosta? zainspirowany s?ynnymi grami, takimi jak Pokémon i Tamagotchi.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Axie Infinity (AXS)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? Axie Infinitys, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Krok 3: Kup AXS

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? BTC na kryptowalut? Axie Infinity. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje Axie Infinitys w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy ich potrzebujesz.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Jak kupi? Axie Infinity (AXS) przy u?yciu ró?nych metod?

Zakup Axie Infinity jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka kroków, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Jak kupi? Axie Infinity[AXS] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekszta?ci? w Axie Infinity.

Wykonaj nast?puj?ce kroki:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Axie Infinity.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na Axie Infinity.

Jak kupi? Axie Infinity[AXS] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? Axie Infinitys. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? Axie Infinity bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do AXS.

Jak kupi? Axie Infinity[AXS] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? e-portfeli (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak AXS. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni go jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) gloAXSly.

Jak kupi? Axie Infinity[AXS] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu Axie Infinity jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Jak kupi? Axie Infinity[AXS] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Axie Infinity. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na AXS.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jak bezpieczna jest sie? Axie Infinity?

Token ERC-20 Axie Infinity (AXS) zosta? wprowadzony na platform? Ethereum. W zwi?zku z tym algorytm konsensusu Ethereum (POW) chroni go.

Gdzie mo?na kupi? AXS?

Je?li szukasz miejsca do zakupu Axie Infinity, Binance, OKEx, Huobi itp., s? teraz wiod?cymi gie?dami kryptowalut do handlu akcjami Axie Infinity.

<<Kup Axie Infinity[AXS] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne