Avatar

Opublikowany

włączony

NFT metaverse Obce ?wiaty, w których u?ytkownicy walcz? o rzadkie zasoby Trilium (TLM), w gospodarce opartej na planetach w demokratycznym, niewymiennym metawersie tokenów (NFT).

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Co to s? obce ?wiaty [TLM]?

Po pierwsze, Alien Worlds to meta?wiat gry z kilkoma wysoce autonomicznymi organizacjami (DAO), daj?cymi ka?demu posiadaczowi waluty TLM g?os w sprawie, kto kontroluje platform? i pozwalaj?c mu na u?ywanie TLM do stawki, g?osowania, a nawet przej?cia steru.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu obcych ?wiatów (TLM)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety TLM, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Krok 3: Kup TLM

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? TLM. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety TLM w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? si? nimi, kiedy tylko ich potrzebujesz.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Jak kupowa? Alien Worlds (TLM) za pomoc? ró?nych metod?

Kupowanie obcych ?wiatów jest obecnie do?? proste. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wykona? kilka stTLM, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Jak kupi? Alien Worlds [TLM] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekszta?ci? w obce ?wiaty.

We? nast?puj?cy stTLM:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Alien Worlds.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na obce ?wiaty.

Jak kupi? Alien Worlds [TLM] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety TLM. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? TLM bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do TLM.

Jak kupowa? Alien Worlds [TLM] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? e-portfeli (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak TLM. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? Alien Worlds [TLM] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu TLM jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata za transTLMion jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Jak kupi? Alien Worlds [TLM] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Alien Worlds. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na TLM.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Oprócz Binance Smart Network (BSC), Ethereum i WAX, na wszystkich trzech platformach wdra?any jest token TLM Alien Worlds, aby zapewni? bezpieczne i solidne mo?liwo?ci handlowe.

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów Alien Worlds [TLM]?

Tokeny Alien Worlds TLM maj? ca?kowit? poda? 5 135 726 585 i maksymaln? poda? 10 000 000 000 od wrze?nia 2021 r.

<<Kup Alien Worlds [TLM] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne