Avatar

Opublikowany

włączony

Korzystaj?c z sieci us?ug non-profit AidCoin i wygody technologii blockchain, ka?dy mo?e przekaza? darowizn? charytatywn? na szczytny cel (AIDChain i AIDPay).

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Co to jest AidCoin [AID]?

AidCoin to zdecentralizowana aplikacja Ethereum oparta na blockchain. Organizacje charytatywne mog? go u?ywa? do ?atwiejszego zbierania bitcoinów. Szwajcaria to miejsce, w którym ma siedzib? Charity Stars, firma stoj?ca za AidCoin. W celu promocji produktu pod koniec 2017 r. zebrali ponad 14 000 monet eterowych w ramach ICO.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu AidCoin [AID]

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety AidCoin, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Krok 3: Kup AidCoin

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? Adadex Tool. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety AidCoin w swoim portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia?, kiedy ich potrzebujesz.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? ró?nych metod?

Zakup AidCoin jest obecnie do?? prosty. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka sAidCoin, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je przekonwertowa? na AidCoin.

We? nast?puj?c? monet? stAidCoin:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje AidCoin.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na AidCoin.

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety AidCoin. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma metody, aby kupi? AidCoin bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC na AidCoin.

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? e-portfeli (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak AidCoin. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? przelewu bankowego?

Najta?szym sposobem zakupu AidCoin jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata transakcyjna jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Jak kupi? AidCoin [AID] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? AidCoin. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na AidCoin.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie zabezpieczenia podejmuje system?

Dane klientów zawsze by?y najwy?szym priorytetem dla systemu transakcyjnego AID, który zapewnia w pe?ni scentralizowane i bezpieczne transakcje.

Jaka jest ca?kowita liczba obiegów monet?

W obiegu posiada ??cznie 42 547 118 tokenów AID.

<<Kup AidCoin [AID] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne