Avatar

Opublikowany

włączony

Niewymienna moneta Loot (NFT) wykorzystuje Adventure Gold (AGLD) jako swój natywny token ERC-20.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Co to jest Adventure Gold [AGLD]?

Twórcy Web3 zostali zainspirowani do stworzenia kilku projektów opartych na kodzie Loota ze wzgl?du na jego prostot? i odr?bno??, ale Adventure Gold ma nadziej?, ?e zostanie wykorzystana jako moneta demokracji i u?ytkownicy oddadz? g?osy na nadchodz?ce nagrody w grze lub przysz?e twarde cukierki, które b?d? u?ywa? AGLD .

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Przewodnik krok po kroku dotycz?cy szybkiego zakupu Adventure Gold (AGLD)

Krok 1: Utwórz konto

Aby kupi? monety AGLD, musisz wybra? gie?d?, która jest godna zaufania i niezawodna. Nast?pnie za?ó? konto na tej gie?dzie. Polecamy platformy wymiany kryptowalut Binance lub Coinbase, na których mo?esz wymienia? swoje ulubione kryptowaluty. Na stronie rejestracji podaj wszystkie swoje dane osobowe i zabezpiecz swoje konto has?em.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Krok 2. Wp?a? pieni?dze

Po za?o?eniu konta musisz je zasili?. Mo?esz wybra? dowoln? metod? p?atno?ci, tak? jak karta kredytowa/debetowa, Paypal, przelew bankowy itp. Woleliby?my, aby? zacz?? od niewielkiej inwestycji pocz?tkowej.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Krok 3: Kup AGLD

Kiedy pomy?lnie zasilisz swoje konto pieni?dzmi, musisz kupi? Bitcoin za pieni?dze fiducjarne. Nast?pnie mo?esz przekonwertowa? swoje BTC na kryptowalut? AGLD. Nast?pnie kup portfel i przechowuj swoje monety AGLD w portfelu, aby je zabezpieczy? i wymienia? je, gdy ich potrzebujesz.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Jak kupi? Adventure Gold (AGLD) przy u?yciu ró?nych metod?

Kupowanie Adventure Gold jest w dzisiejszych czasach do?? proste. Mo?esz zap?aci? gotówk?, kart? kredytow?, a nawet PayPal, je?li chcesz. Jednak nadal musisz wzi?? kilka stAGLD, aby go uko?czy? - dlatego stworzyli?my dla Ciebie ten prosty przewodnik! Jest podzielony na sekcje; po prostu post?puj zgodnie z tym, który odpowiada Twojemu trybowi zakupu.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Jak kupi? Adventure Gold [AGLD] za pomoc? karty kredytowej lub debetowej?

Twoim pierwszym krokiem b?dzie zawsze zakup Bitcoinów lub Ethereum za pomoc? karty kredytowej. Nast?pnie mo?na je zamieni? na Z?oto Przygód.

We? nast?puj?cy stAGLD:

  • Kup Bitcoin lub Ethereum na renomowanej gie?dzie.
  • Przenie? Bitcoin lub Ethereum na gie?d? kryptowalut, która akceptuje Adventure Gold.
  • Na koniec zamie? swój Bitcoin lub Ethereum na Adventure Gold.

Jak kupi? Adventure Gold [AGLD] za pomoc? PayPal?

Mo?esz tak?e wybra? metod? Paypal, aby kupi? monety AGLD. Miliony ludzi handluj? kryptowalutami i altcoinami za pomoc? Paypal. Ale nie ma sposobu, aby kupi? AGLD bezpo?rednio za pieni?dze fiducjarne. Musisz dokona? zakupu Bitcoin lub Ethereum z dowolnej wybranej przez siebie gie?dy. Nast?pnie mo?esz przenie?? swoje monety BTC do AGLD.

Jak kupi? Adventure Gold [AGLD] za pomoc? e-portfeli (Skrill, Neteller)

Podobnie jak w przypadku ka?dej innej metody, mo?esz wybra? metod? eWallets (Skrill, Neteller), aby naby? altcoin, taki jak AGLD. Skrill to ogólno?wiatowy system p?atno?ci, który umo?liwia u?ytkownikom natychmiastowe wp?acanie lub przekazywanie p?atno?ci. Skrill obs?uguje ponad 200 krajów na ca?ym ?wiecie i umo?liwia u?ytkownikom przesy?anie pieni?dzy w ponad 40 walutach, co czyni j? jedn? z najprostszych metod zakupu bitcoinów (BTC) na ca?ym ?wiecie.

Jak kupi? Adventure Gold [AGLD] za pomoc? przelewu bankowego

Najta?szym sposobem zakupu AGLD jest przelew bankowy. Miliony ludzi czuj? si? komfortowo kupuj?c kryptowaluty za pomoc? metody przelewu bankowego. Op?ata za transAGLDion jest bardzo niska, na któr? ka?dy mo?e sobie pozwoli?. jednak mo?e to by? czasoch?onne. Je?li porównamy metod? przelewu bankowego z innymi metodami, to dowiemy si?, ?e kupowanie kart? kredytow?/debetow? jest najszybsz? opcj?, ale b?dzie to kosztowna metoda.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Jak kupi? Adventure Gold [AGLD] za pomoc? Payoneer?

Na swoim koncie Payoneer wybierz Kup Bitcoin z rozwijanej opcji, aby kupi? Adventure Gold. Wybierz Payoneer jako metod? p?atno?ci, wprowad? liczb? bitcoinów, które chcesz kupi?, wybierz ??dan? walut?, a nast?pnie kliknij Znajd? oferty. Sprawd? wielu dostawców Bitcoin i wybierz tego, który oferuje najlepsz? cen?. Nast?pnie mo?esz wymieni? swoje Bitcoiny BTC na AGLD.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Cz?sto zadawane pytania

Jakie ?rodki bezpiecze?stwa podejmuje system?

Token ERC-20, Adventure Gold, jest dost?pny w Ethereum. Tokenami zarz?dza multisig, w sk?ad którego wchodzi twórca tokena oraz szereg innych anonimowych portfeli.

Jaka jest ?rednia liczba nak?adów Adventure Gold [AGLD]?

W skarbcach Adventure Gold znajduje si? 75,3 miliona AGLD.

<<Kup Adventure Gold [AGLD] teraz>>

Crypto Ceny Dzisiaj:

Ceny kryptowalut   autorstwa Coinlib

Popularne