В огромните, разпръснати гори, които покриват значителни части от нашата планета, работи критична индустрия - дърводобив. Звукът от изсичане на дървета, бръмчене на машини и транспортиране на трупи рисуват картина...

читалня за вестници и списания

читалня за вестници и списания