Ako kúpi? dogecoiny (DOGE) cez PayPal/Skrill/Wire/Credit-Card?

Avatar

Uverejnený

na

Dogecoin (DOGE) je založený na populárnom internetovom meme „doge“ a na svojom logu obsahuje Shiba Inu.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>  

?o je to dogecoin (DOGE)?

Dogecoin je digitálna mena typu peer-to-peer s otvoreným zdrojom, ktorú uprednost?uje Shiba Inus po celom svete.

Digitálnu menu s otvoreným zdrojovým kódom vytvorili Billy Markus z Portlandu v Oregone a Jackson Palmer z austrálskeho Sydney a v decembri 2013 bola forkovaná z Litecoinu. Tvorcovia Dogecoinu si predstavovali zábavnú, ?ahkomyse?nú kryptomenu, ktorá bude ma? vä?šiu prí?ažlivos?. mimo hlavného bitcoinového publika, pretože bol založený na psom meme. Generálny riadite? spolo?nosti Tesla Elon Musk zverejnil na sociálnych sie?ach nieko?ko tweetov, že dogecoin je jeho ob?úbená minca.

Dogecoin sa používal predovšetkým ako tipovací systém na Reddite a Twitteri na odme?ovanie tvorby alebo zdie?ania kvalitného obsahu. Prepitné Dogecoiny môžete získa? ú?as?ou v komunite, ktorá používa digitálnu menu, alebo môžete svoj Dogecoin získa? z faucetu Dogecoin. Dogecoinový faucet je webová stránka, ktorá vám bezplatne poskytne malé množstvo dogecoinov ako úvod do meny, aby ste mohli za?a? komunikova? v komunitách dogecoinov.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>

Sprievodca krok za krokom k rýchlemu nákupu dogecoinov (DOGE).

Krok 1. Vytvorte si ú?et

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako získa? dogecoiny (DOGE), je prostredníctvom elektronického trhoviska. Pretože Dogecoin (DOGE) je relatívne nová kryptomena, ktorá sa stále snaží získa? trakciu, nie je v sú?asnosti kompatibilná so všetkými hlavnými obchodnými platformami. Changelly ho má naopak k dispozícii.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>

Krok 2. Vložte peniaze na ú?et

Aj ke? na nákup Dogecoinu (DOGE) nie je potrebné používa? pe?aženku, môže to poskytnú? druhú vrstvu ochrany vašej kryptoinvestícii vo všeobecnosti. Coinbase a ?alšie virtuálne meny sa starajú o ochranu vašich pe?azí, ale kryptomenové pe?aženky vám umož?ujú drža? si svoje digitálne aktíva, ako keby boli vaše vlastné.

Krok 3: Kúpte si dogecoiny (DOGE), ?i už s pákovým efektom alebo nie

Ke? prejdete postupom Poznaj svojho zákazníka (KYC). Ke? dosiahnete tento krok, budete požiadaní o poskytnutie takéhoto platobného systému. Pri vyp??aní tohto formulára budete ma? na výber, ?i zadáte kreditný/debetný profil alebo uskuto?níte bankový prevod. Aj ke? vám pri použití kreditnej alebo debetnej karty môžu vzniknú? ?alšie poplatky, transakciu budete môc? dokon?i? takmer okamžite.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>

Ako si kúpi? dogecoin (DOGE) pomocou rôznych metód?

Kryptomena Dogecoin (DOGE) bola zverejnená na rôznych kryptomenových burzách; ale na rozdiel od iných digitálnych mincí sa tiež nedá kúpi? priamo za fiat peniaze.

V každom prípade si stále môžete túto mincu jednoducho kúpi? tak, že najskôr zakúpite bitcoiny na každej burze fiat-to-crypto a potom prejdete na burzu, ktorá obchoduje s protokolom Numbers. V tomto ?lánku sprievodcu vás podrobnejšie prevedieme postupmi nákupu dogecoinu (DOGE).

Ako si kúpi? dogecoin (DOGE) pomocou kreditnej alebo debetnej karty?

Jednotlivci, ktorí majú záujem o kúpu Dogecoinov (DOGE) na eToro, tak môžu urobi? pomocou kreditných a debetných kariet, ktoré patria medzi najob?úbenejšie spôsoby vkladu a výberu prostriedkov Dogecoin (DOGE). Zákazníci dostanú garantovanú návratnos? vo forme tokenov Dogecoin (DOGE) za každý nákup, ktorý urobia. Ich tokeny je možné rýchlo vymeni? za rôzne kryptomeny, USD/EUR, posla? na ú?ty VISA/MasterCard, prípadne ich uloži? na sporiaci ú?et.

Každý klient eToro v ktorejko?vek zo 140+ schválených krajín si môže kúpi? Dogecoin (DOGE) kreditnou/debetnou kartou prostredníctvom webovej stránky spolo?nosti.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>

Ako kúpi? dogecoiny (DOGE) pomocou PayPal?

Nákupy dogecoinov (DOGE) cez PayPal sú možné na eToro, jednej z mála platforiem na obchodovanie s kryptomenami, ktoré to spotrebite?om umož?ujú. Okrem toho je možnos? vkladu preferovaná pred všetkými ostatnými online platobnými metódami eToro, pretože vklady sú rýchle a sadzby za spracovanie transakcií patria medzi najdostupnejšie dostupné. Najvýznamnejšou nevýhodou je, že je prístupný iba na miestach, kde sú autorizované služby PayPal a eToro.

Ako kúpi? dogecoin (DOGE) pomocou elektronických pe?aženiek (Skrill, Neteller)

V prípade, že klienti eToro žijú v krajine, kde nie je akceptovaný ani PayPal, môžu si vždy kúpi? Dogecoin (DOGE) na webovej stránke alebo zaplati? pomocou elektronických pe?aženiek, ako sú Skrill a Neteller. Pri nákupe Dogecoinu (DOGE) na eToro pomocou elektronických pe?aženiek (ako sú Skrill a Neteller) je spracovanie údajov tiež rýchle, jednoduché a ekonomické v?aka použitiu technológie blockchain.

Ako kúpi? dogecoin (DOGE) pomocou bankového prevodu

V prípade, že zlyhajú všetky ostatné alternatívy vkladu, alternatíva bankového prevodu. Dá sa použi? na vyriešenie situácie. Bankové vklady a výbery, na rozdiel od všetkých ostatných eToro, ktoré sa zaoberajú týmito problémami, trvajú podstatne dlhšie, pri?om spracovanie trvá 3 až 8 pracovných týžd?ov, kým sa prostriedky pripíšu na váš obchodný ú?et.

<<Kúpi? dogecoiny (DOGE) teraz>>  

Ako si kúpi? dogecoin (DOGE) tým, že zostanete úplne anonymný (bez overenia ID):

Natívny token Va je kótovaný na nieko?kých ve?kých kryptomenových burzách — Binance, OKX, BitCoke, Bitget a FTX — kde je možné s ním obchodova? za fiat meny, stablecoiny a iné kryptomeny.

?asto kladené otázky

Aké premenné ovplyv?ujú cenu dogecoinu (DOGE)?

Prílevy a odlivy výmenných kurzov, technické a štrukturálne posuny, spravodajský cyklus a širšia ekonomická klíma ovplyv?ujú ceny ZI a trhovú kapitalizáciu.

Môžem si kúpi? dogecoiny (DOGE) za hotovos??

Nie. Neexistuje žiadny priamy spôsob nákupu dogecoinov (DOGE) za hotovos?. Môžete však využi? trhy, ako sú LocalBitcoins, aby ste najskôr získali BTC a potom dokon?ili zvyšné postupy presunom svojich BTC do príslušných výmenníkov AltCoin.

Ceny kryptomien dnes:

Ceny kryptomien   od Coinlib

Trendy